நண்பர்கள் ஏன் தேவைபடுகிறார்கள்?

[+/-] show/hide this post

நமக்கு எல்லோருக்கும் நண்பர்கள் இருப்பார்கள்.
ஏன் மிகவும் அவசியமாக தேவைப்டுகிறார்கள் என் இங்கே பாருங்கள்.
Moral Of The Picture:
Friends May Not Able To Pull You Up
But They Will Still Think Always Not To Let You Fall

நன்றி :laughingmachine .The credits goes to laughingmachine.

0 மறுமொழிகள்:

  1. Post a Comment

இந்த இடுகைக்கு தொடுப்புகள்:

Create a Link

<< முகப்பு (Home)